Telefónia a VOIP

V súčasnosti sa stáva čoraz viac obľúbenou služba telefónia, ktorá poskytuje komfortné a jednoduché telefonovanie prostredníctvom počítačovej siete bez akejkoľvek viazanosti, zmlúv či vysokých poplatkov.

Na telefonovanie sa využíva špeciálny IP telefón, ktorého využitie je rovnaké ako pri štandardných, klasických telefónoch. Možnosti využívania IP telefónov sú však omnoho širšie, pričom medzi najvyužívanejšie patrí presmerovanie, podržanie hovoru, videohovor či konferenčný hovor. Vaše kontakty máte pritom uložené v prehľadnom adresári vo vašom počítači, odkiaľ ich môžete priamo vytáčať. Výhodou využívania VoIP je tiež možnosť telefonovania prakticky odkiaľkoľvek tak, akoby ste telefonovali priamo z vašej kancelárie, pričom v prípade, že sa nachádzate v zahraničí, môžete využívať vlastnú sieť a volať tak bez poplatkov či zahraničných taríf.

My vám zabezpečíme kompletnú inštaláciu a konfiguráciu IP ústredne, IP telefónov ako aj virtuálnych telefónov a nastavíme správnu funkčnosť dátovej siete. V prípade, že máte viacero firemných pobočiek, zabezpečíme ich spoľahlivé telefónne prepojenie. Samozrejmosťou je pre nás poskytovanie komplexnej j starostlivosti a zabezpečenie odbornej správy realizovaného riešenia.

Telefónia slúži na prenos audio signálov a hlasovej komunikácie prostredníctvom vybudovanej telefónnej siete. V poslednej dobe je rozšírené IP telefónia (VoIP), ktorá využíva na prenos hlasovej komunikácie otvorené IP protokoly a je distribuovaná prostredníctvom vybudovanej dátovej siete. Okrem štandardného prenosu hlasu ponúka aj množstvo iných funkcií (služby CLIP, videohovor a pod.)

Charakteristika:

 • Prenos hlasovej komunikácie
 • Využitie dátových sietí
 • Pomocné funkcie
 • Konferenčný hovor
 • POE napájanie
 • Vnútrofiremné siete
 • Šetrenie nákladov
 • Komfort obsluhy

Vlastnosti:

 • Využitie dátových sietí
 • Komfortná obsluha s modernými funkciami
 • Videohovor a konferenčný hovor
 • Budovanie vnútrofiremných telefónnych sietí – šetrenie nákladov
 • Kontrola hovorov
 • Podpora mobility
 • Centrálny manažment a spoľahlivosť

Komponenty systému: telefóny a IP telefóny, telefónne ústredne resp. servery faxy a iné zariadenia
Použitie: bytové spoločenstvá, hotely, firmy, zdravotníctvo, banky, široké využitie...

AKOR, s.r.o. Košice

Mob.: 0910-938-837
Email: akor@akor.sk
www: www.akor.sk

Ďakujeme Vám za dôveru

Ďakujeme našim partnerom za doterajšiu prejavenú dôveru a tešíme sa na každú novú spoluprácu.

Viac sa dozviete v profile našej firmy

ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Poplachový systém
Kamerový systém
Počítačové siete
Meranie a regulácia
AKOR, s.r.o, Werferova 1, 04011 Košice
Email: akor@akor.sk