Systém kontroly vstupu

Systém kontroly vstupu je významným zabezpečovacím prostriedkom proti vstupu nepovolaných osôb do určených zón. Hlavná podstata tohto systému spočíva v identifikácii a autorizácii osôb, vďaka čomu je konkrétna časť objektu chránená pred neoprávneným vstupom. Každá osoba, ktorá má umožnený prístup do chránenej časti, má priradené identifikačné zariadenie, ktorým môže byť napríklad čipová karta, vďaka ktorej je možná autorizácia danej osoby.

Súčasťou systému kontroly vstupu sú čítacie jednotky, ktoré vyhodnocujú načítavané údaje a umožňujú tak vstup výlučne povoleným osobám. Ďalšou súčasťou je riadiace vybavenie, ktoré definuje osoby oprávnené na vstup a zároveň umožňuje limitovať povolenie prechodov, napríklad z hľadiska času či počtu vstupov. Prechody osôb sú týmto systémom zároveň monitorované a evidované v databáze pre prípad budúcej potreby informácií o vstupe osôb v konkrétnom čase na konkrétne miesto, či pre potreby štatistík o pohybe osôb na danom mieste. Systém ochrany vstupu umožňuje taktiež zamedzenie opätovného vstupu osôb funkciou anti-passback.

So zámerom zvýšiť bezpečnosť objektu je možné zabezpečenie vstupov doplniť ďalšími bezpečnostnými systémami, ako sú poplachový systém narušenia, dochádzkový systém, systém perimetrickej ochrany a pod.

Systém kontroly vstupu slúži na zamedzenie prístupu nepovolaným osobám do vytipovaných zón.Významnou funkciou je monitorovanie pohybu osôb v stráženej zóne, zistenie prítomnostiosôb na pracovisku v prípade vypuknutia požiaru a iné. Pre zvýšenie efektivity riešenia je možné doplniť kontrolu vstupu o obchôdzkový systém.

Charakteristika:

 • Riadenie prístupu
 • Sledovanie osôb
 • Bezpečnostný systém
 • Štatistiky
 • Prepojenie s inými systémami
 • Vyhodnocovanie udalostí

Vlastnosti:

 • Modulárne rozširovanie
 • Softvérová nadstavba
 • Jednoduchá obsluha
 • Rôzne druhy identifikátorov (karty, čipy, prívesky a pod.)
 • Vysoká bezpečnosť
 • Antipassback a biometria
 • Prepojenie do Ethernetu
 • Ovládanie dverných zámkov, automatických dverí,turniketov

Komponenty systému: Kontroléry, čítačky kariet, elektr. zámky, magnety, tlačidlá, IP moduly, softvérová nadstavba.
Zabezpečenie: administratívne priestory, podniky, školy, technolog. miestnosti, hotely...

AKOR, s.r.o. Košice

Mob.: 0910-938-837
Email: akor@akor.sk
www: www.akor.sk

Ďakujeme Vám za dôveru

Ďakujeme našim partnerom za doterajšiu prejavenú dôveru a tešíme sa na každú novú spoluprácu.

Viac sa dozviete v profile našej firmy

ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Poplachový systém
Kamerový systém
Počítačové siete
Meranie a regulácia
AKOR, s.r.o, Werferova 1, 04011 Košice
Email: akor@akor.sk