Silnoprúdové rozvody

Naša spoločnosť zabezpečuje realizáciu silnoprúdových rozvodov, ktorých účelom je rozvod elektrickej energie pre bytové ako aj nebytové priestory.

V rámci realizácie rozvodov vypracujeme na základe osobnej ohliadky návrh silnoprúdovej infraštruktúry a vyhotovíme nákladovú kalkuláciu daného projektu. Následne vyhotovíme odbornú projektovú dokumentáciu a zabezpečíme obstaranie potrebných komponentov pre konkrétne riešenie. Po realizácii projektu je pre nás samozrejmosťou vykonanie revíznej kontroly pre udelenie spôsobilosti používania novovytvorených rozvodov a tiež zabezpečenie správy a údržby realizovaného projektu.

Tento systém sa spája so širokými možnosťami jeho uplatnenia či už v bytových alebo nebytových priestoroch, rodinných domoch, kancelárskych, priemyselných budovách ako aj v mnohých iných objektoch.

Realizácia silnoprúdových rozvodov zabezpečuje rozvod elektrickej energie pre bytové i nebytové priestory. Rozvod elektriny sa uskutočňuje pomocou silnoprúdových vedení z elektrických rozvádzačov, svetelné i zásuvkové okruhy ako aj pripojenie na distribučnú elektrickú sieť. Súčasťou tvorby silnoprúdových rozvodov je taktiež revízna kontrola pre udelenie spôsobilosti používania novovytvorených rozvodov elektrickej energie.

Charakteristika:

 • Elektrické rozvádzače
 • Pokládka elektrickej kabeláže
 • Pripojenie na elektrickú
  distribučnú sieť
 • Revízna kontrola a revízna
  správa
 • Projektová príprava a tvorba
  projektovej dokumentácie
 • Servis

Vlastnosti:

 • Tvorba káblových trás
 • Pokládka silovej kabeláže
 • Vyzbrojenie a osadenie elektrických rozvádzačov
 • Tvorba projektu spojená s obhliadkou
 • Meranie a revízna kontrola novoinštalovaných zariadení a káblových trás
 • Zapustená i povrchová montáž
 • Kompletná realizácia silnoprúdových inštalácií do 1000V

Komponenty systému: silová kabeláž, elektrické rozvádzače s výzbrojou, svetelné zdroje a pod.
Použitie: bytové i nebytové priestory, rodinné domy , školy a pod.

AKOR, s.r.o. Košice

Mob.: 0910-938-837
Email: akor@akor.sk
www: www.akor.sk

Ďakujeme Vám za dôveru

Ďakujeme našim partnerom za doterajšiu prejavenú dôveru a tešíme sa na každú novú spoluprácu.

Viac sa dozviete v profile našej firmy

ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Poplachový systém
Kamerový systém
Počítačové siete
Meranie a regulácia
AKOR, s.r.o, Werferova 1, 04011 Košice
Email: akor@akor.sk