Rozpoznávanie EČV

Systém rozpoznávania vozidiel sa využíva pri monitorovaní a kontrole vstupu automobilov na parkoviská, priemyselné, logistické areály, rezidencie a iné záujmové miesta. Podstata tohto systému spočíva v tom, že vozidlo je pri príjazde k parkovaciemu terminálu monitorované kamerou, vďaka ktorej sa EČV vyhodnotí a uloží do databázy. V rámci tohto systému je možné využiť aj funkcionalitu vydávania parkovacích lístkov s údajmi ako sú číslo vjazdu, čas vjazdu, cena, dátum a pod. Pri výjazde je vozidlo opäť zosnímané kamerou, pričom je jeho evidenčné číslo porovnané s vjazdom a v prípade zhody sa výjazd z parkoviska povolí otvorením závory.

Bezpečnostný charakter systému spočíva najmä v ochrane vozidla pred odcudzením tým, že každé EČV je spojené s parkovacím lístkom, bez ktorého nie je možný výjazd vozidla z areálu. Systém rozpoznávania EČV môže byť doplnený aj ďalšími funkciami, ako je napríklad upozornenie na vozidlo evidované na tzv. čiernej listine, z hľadiska čoho má veľký význam aj pri vyhľadávaní už odcudzených vozidiel. V neposlednom rade je tento systém veľkým prínosom taktiež v oblasti monitorovania a vedenia štatistických údajov pre potreby prevádzkovateľa.

Systém rozpoznávania EČV pozostáva z komponentov, ktorými sú kamery, ovládacie prvky rámp, vyhodnocovacia jednotka, softvérové vybavenie a I/O moduly, pričom je možné zabezpečiť súčinnosť tohto systému s kamerovým systémom a zvýšiť tak mieru kontroly a bezpečnosti objektu.

Systém rozpoznávania evidenčných čísiel vozidiel sa v širokom meradle využíva na riadenie parkovísk, kontrolu vstupov na parkoviskách a iné aplikácia. V spolupráci s kamerovým systémom vznikne jednotný a automatický systém jednoduchý na obsluhu s obrovským prínosom v oblasti monitorovania prechodu vozidiel záujmovou zónou.

Charakteristika:

 • Riadenie parkovísk
 • Automatická platba
 • Vedenie štatistiky v doprave
 • Definovanie prístupu
 • Monitorovanie priestoru
 • Spolupráca s CCTV systémom
 • Vyhľadávanie odcudzených vozidiel

Vlastnosti:

 • Automatické riadenie vstupu
 • Zvýšenie bezpečnosti objektu
 • Úspora nákladov oproti fyzickej kontrole
 • Vysoká miera rozpoznania
 • Pokrytie veľkých priestorov, jednoduchá montáž
 • Obmedzenie zlyhania obsluhy
 • Vysoká finančná návratosť
 • Podpora zahraničných EČV

Komponenty systému: kamery, ovládacie prvky rámp, vyhodnocovacia jednotka, softvérové vybavenie, I/O moduly
Použitie:parkoviská, vstupy do objektov, evidencia v priemysle ...

AKOR, s.r.o. Košice

Mob.: 0910-938-837
Email: akor@akor.sk
www: www.akor.sk

Ďakujeme Vám za dôveru

Ďakujeme našim partnerom za doterajšiu prejavenú dôveru a tešíme sa na každú novú spoluprácu.

Viac sa dozviete v profile našej firmy

ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Poplachový systém
Kamerový systém
Počítačové siete
Meranie a regulácia
AKOR, s.r.o, Werferova 1, 04011 Košice
Email: akor@akor.sk