Tvorba projekcie

Našim zákazníkom poskytujeme komplexnú projekciu slaboprúdových a bezpečnostných systémov, ktorú vypracujeme na základe osobnej ohliadky a navrhneme to najvhodnejšie riešenie podľa individuálnych požiadaviek a predstáv.

Pred samotnou realizáciou projektu vypracujeme nákladovú štúdiu a zabezpečíme kompletnú technickú a projektovú dokumentáciu, v rámci ktorej navrhneme a umiestnime jednotlivé zariadenia a systémy. Následne môžeme zabezpečiť taktiež realizáciu navrhnutého riešenia, prípadne odborné poradenstvo či správu daného systému.

Projekcia systému sa vzťahuje na:

 • elektrickú požiarnu signalizáciu
 • poplachový systém pre hlásenie narušenia
 • evakuačný rozhlas
 • kamerový systém
 • parkovací systém
 • dochádzkový systém
 • audio a video vrátnik

Projekcia slaboprúdových alebo bezpečnostných systémov podľa požiadaviek zákazníka na základe obhliadky. Tvorba technickej a projektovej dokumentácie pre realizáciu systémov s definovaním a umiestnením navrhovaných zariadení a systémov. Tvorba cenovej kalkulácie a všetkých potrebných podkladov pre začiatok realizácie naprojektovaných systémov.

Charakteristika:

 • Obhliadka u zákazníka
 • Návrh optimálneho riešenia
 • Súčinnosť s ostatnými profesiami
 • Slaboprúdové a bezpečnostné systémy
 • Tvorba výkresovej dokumentácie
 • Tvorba projektovej dokumentácie
 • Tvorba cenovej kalkulácie
 • Asistencia pri realizácii projektovaného systému
 • Návrh architektúry dátových sietí
 • Realizácia navrhnutých riešení
 • Certifikáty

AKOR, s.r.o. Košice

Mob.: 0910-938-837
Email: akor@akor.sk
www: www.akor.sk

Ďakujeme Vám za dôveru

Ďakujeme našim partnerom za doterajšiu prejavenú dôveru a tešíme sa na každú novú spoluprácu.

Viac sa dozviete v profile našej firmy

ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Poplachový systém
Kamerový systém
Počítačové siete
Meranie a regulácia
AKOR, s.r.o, Werferova 1, 04011 Košice
Email: akor@akor.sk