Profil firmy

Spoločnosť Akor s.r.o. poskytuje široké spektrum služieb v oblasti bezpečnostných a informačných systémov, elektrických rozvodov a počítačových sietí.

Za účelom komplexnej ochrany objektu, areálu či bytových domov poskytujeme našim klientom zebezpečenie poplachovým a kamerovým sytémom, vďaka ktorým môžu zabrániť neoprávnenému vstupu osôb či sledovať dianie v objekte. Nemalým prínosom pre zabránenie vstupu nepovolaným osobám je tzv. audio a video vrátnik, ktorý na základe zvukovej či obrazovej informácie identifikuje neoprávnené osoby. Našim klientom poskytujeme tiež systém kontroly vstupu do záujmových zón ako aj perimetrickú ochranu pozemku. Realizujeme tiež systém rozpoznávania EČV, ktorý má veľký význam najmä v súvislosti s prevádzkou parkovísk. Na zabezpečenie objektu, v ktorom je zvýšená možnosť vzniku požiaru či úniku plynov je dôležitou súčasťou ochrany požiarna signalizácia ako aj evakuačný rozhlas, ktorý vydá riadiace pokyny v prípade vzniku krízovej situácie.

V rámci informačných systémov poskytujeme možnosť kontroly dochádzky zamestnancov prostredníctvom dochádzkového systému. Pre skvalitnenie poskytovaných služieb hotelov a komfortu ich hostí zabezpečujeme ubytovacie zariadenia hotelovým systémom, ktorý umožní pomocou bezkontaktných kariet či iných identifikátorov ovládať prístupový, parkovací, dochádzkový či iný systém. Za účelom budovania vnútrofiremných telefónnych sietí poskytujeme službu telefonia a VOIP, ktoré v sebe nesú výhody, akými sú napríklad šetrenie nákladov, kontrola hovorov, konferenčný hovor a mnohé iné. Našim klientom tiež zabezpečujeme komplexnú inštaláciu v rámci inteligentných domov, vďaka ktorej je možné ovládať akékoľvek zariadenie, či už multimediálne systémy, kamerové či zabezpečovacie systémy, klimatizáciu, zavlažovanie, spotrebiče, osvetlenie, žalúzie či iné prvky domu.

V súvislosti s elektrickými rozvodmi realizujeme systém merania a regulácie, ktorý pomocou rôznych snímačov sleduje údaje ako sú teplota, vlhkosť, prietok a pod. Tento systém v sebe nesie najmä výhodu šetrenia nákladov, komfortnú správu systémov vykurovania či vzduchotechniky ako aj mnohé iné. V prípade záujmu zákazníka poskytujeme na základe individuálnych predstáv a požiadaviek komplexnú projekciu systémov, v rámci ktorej vyhotovíme kompletnú dokumentáciu a tiež nákladovú štúdiu. Realizujeme taktiež silnoprúdové rozvody, ktoré umožňujú rozvod elektrickej energie pre bytové ako aj nebytové priestory.

Pri používaní väčšieho počtu zariadení, či už v domácnosti alebo v kancelárii, je veľkým prínosom vytvorenie počítačovej siete. Našim zákazníkom nainštalujeme tzv. domácu sieť, ktorá uľahčí prácu s viacerými zariadeniami, pričom v rámci vyhotovenia oboznámime klienta so všetkými možnosťami jej využívania.

Cieľom našej spoločnosti je poskytovanie služieb na najvyššej možnej úrovni, čím sa snažíme dosiahnuť maximálnu spokojnosť našich klientov.

AKOR, s.r.o. Košice

Mob.: 0910-938-837
Email: akor@akor.sk
www: www.akor.sk

Ďakujeme Vám za dôveru

Ďakujeme našim partnerom za doterajšiu prejavenú dôveru a tešíme sa na každú novú spoluprácu.

Viac sa dozviete v profile našej firmy

ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Poplachový systém
Kamerový systém
Počítačové siete
Meranie a regulácia
AKOR, s.r.o, Werferova 1, 04011 Košice
Email: akor@akor.sk