Poplachový systém - poplašné zariadenie

Za účelom komplexnej ochrany objektu, areálu či bytových domov poskytujeme našim klientom zabezpečenie poplachovým systémom, vďaka ktorému je možné daný objekt efektívne chrániť pred nežiaducim narušením. Poplachový systém je využívaný najmä pri ochrane objektov akými sú banky, podniky, domy, školy, administratívne priestory ale aj mnohé iné.

Tento systém včas signalizuje neoprávnené vniknutie do objektu alebo pokus o takéto vniknutie, prípadne signalizuje inú nežiaducu činnosť. Následne odošle informáciu o presnom mieste narušenia na základe toho, ktorý detektor identifikoval narušenie, vďaka čomu je možné rýchlo a efektívne zasiahnuť a zabrániť tak ďalšiemu pôsobeniu narušiteľa v objekte.

Poplachový systém narušenia pozostáva z viacerých komponentov, ktorými sú EZS ústredňa, otrasové, PIR či iné snímače, kontakty, klávesnice, IP moduly, prípadne iné rozširujúce moduly ako aj softvérová nadstavba. Viditeľnosť niektorých komponentov často krát pôsobí na potenciálnych páchateľov odradzujúco a systém tak plní tiež akúsi preventívnu funkciu. Na odhalenie nežiaduceho vniknutia či iného ohrozenia objektu slúžia detektory, medzi ktoré patrí snímač pohybu, detektor rozbitia skla, snímač deštrukčných hlukov, detektor dymu a iné, ktoré identifikujú narušenie a tým umožnia rýchlu reakciu na hroziace nebezpečenstvo. Tieto detekované poplachové prípady vyhodnocuje riadiaca zložka systému - EZS ústredňa, ktorá je zabezpečená zálohovým zdrojom, vďaka čomu poplachový systém funguje aj v prípade výpadku prúdu. Informácie o narušení chráneného objektu je možné preposielať či už priamo na políciu alebo inému určenému adresátovi.

Poplachový systém narušenia je v prípade potreby možné kedykoľvek rozširovať. Vzhľadom k tomu, že jeho podstatou je signalizácia narušenia ale nie jeho zabránenie, môže sa tento systém dopĺňať aj inými zariadeniami, ktoré slúžia na samotné obmedzenie ďalšej aktivity narušiteľa. V takomto prípade pri detekcii narušenia aktivuje súčasne externé zariadenie, akou je napríklad elektromechanická zábrana. Tento systém je tiež často krát využívaný spolu v kombinácii s iným bezpečnostným systémom, akým je napríklad systém kontroly vstupov či kamerový systém.

Elektronický systém zabezpečujúci priestorovú ,polohovú a obvodovú ochranu objektov. Základnoufunkcionalitou je predovšetkým ochrana daného priestoru pred nežiaducim narušením poprípadekontrola pohybu v objektoch.

Charakteristika:

 • Detekcia narušenia
 • Zabezpečenie objektov
 • Ochrana majetku
 • Monitoring
 • Signalizačné funkcie - alarmy

Vlastnosti:

 • Vysoká spoľahlivosť s minimálnou údržbou
 • Detekcia narušenia v chránenej zóne
 • Jednoduché rozširovanie podaľa potreby
 • Zabezpečenie proti sabotáži
 • Vyhodnocovanie alarmov
 • Posielanie alarmov (GSM, PCO, SMS, e-MAIL..)
 • Monitoring a ovládanie pomocou SW nadstavby
 • Vzdialený prístup

Komponenty systému: EZS ústredňa, snímače (PIR, otrasové ...), kontakty (dvere,okná...),
klávesnice, IP moduly a iné rozširujúce moduly, softvérová nadstavba.
Zabezpečenie: banky, domácnosti, domy, podniky, školy, administratívne priestory a pod.

AKOR, s.r.o. Košice

Mob.: 0910-938-837
Email: akor@akor.sk
www: www.akor.sk

Ďakujeme Vám za dôveru

Ďakujeme našim partnerom za doterajšiu prejavenú dôveru a tešíme sa na každú novú spoluprácu.

Viac sa dozviete v profile našej firmy

ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Poplachový systém
Kamerový systém
Počítačové siete
Meranie a regulácia
AKOR, s.r.o, Werferova 1, 04011 Košice
Email: akor@akor.sk