Perimetrická ochrana

Perimetrická ochrana je významnou súčasťou zabezpečenia rozsiahlych komplexov, ako sú napríklad priemyselné budovy, sklady, letiská a pod. Jeho podstata spočíva v ochrane pozemku, a tým aj objektu, pred vstupom neoprávnených osôb.

Hlavnou úlohou perimetrickej ochrany je prostredníctvom vonkajších senzorov odhaliť vstup neoprávnenej osoby na monitorované územie a včas mu zabrániť v akejkoľvek plánovanej činnosti v rámci stráženého priestoru. Funkčnosť vonkajších detektorov pritom musí byť spoľahlivá bez ohľadu na vonkajšie poveternostné vplyvy a aj počas nepriaznivých vonkajších podmienok musia byť senzory schopné spoľahlivo identifikovať vstup nepovolaných osôb na zabezpečené územie.

Tento systém je realizovateľný prostredníctvom viacerých možností a to pomocou infračervených detektorov, mikrovlnných detektorov, duálnych infračervených bariér, mikrovlnných bariér ako aj bezdrôtových systémov. Vzhľadom na konkrétne špecifiká jednotlivých alternatív vám poskytneme komplexné odborné poradenstvo a realizáciu systému pri výbere tej najlepšej možnosti v súlade s vašimi potrebami, požiadavkami a predstavami.

Pri zohľadnení individuálnych podmienok pre vás systém navrhneme, pričom zvolíme najvhodnejšie prvky zabezpečenia pre danú oblasť, vypracujeme projekt, zabezpečíme jeho odbornú realizáciu, po ukončení ktorej vykonáme kompletnú revíziu a na záver vyhodnotíme funkčnosť systému. Samozrejmosťou je pre nás pravidelná starostlivosť o našich zákazníkov prostredníctvom technických obhliadok, revízií či komplexnej údržby.

V prípade perimetrickej ochrany je možné zabezpečiť jej súčinnosť s inými bezpečnostnými systémami, ako sú napríklad poplachový systém narušenia, systém kontroly vstupu, kamerový systém a  mnohé iné.

Systém perimetrickej ochrany slúži na ochranu pozemku pred vstupom nepovolaných osôb. Pomocou signalizačných zariadení informuje obsluhu v prípade narušenia perimetra. Podľa princípu použitého na detekciu narušenia možno prostriedky ochrany rozdeliť na pasívne infračervené detektory, mikrovlnné detektory, duálne, infračervené bariéry, mikrovlnné bariéry a bezdrôtové systémy.

Charakteristika:

 • Moderný bezpečnostný systém
 • Prepojenie s inými systémami
 • Prvotná ochranná bariéra
 • Prevencia kriminality
 • Spolupráca s CCTV systémom
 • Ochrana objektov a areálov
 • Grafická nadstavba

Vlastnosti:

 • Ekonomicky výhodné riešenie
 • Odstrašenie útočníka
 • Detekcia a signalizácia narušenia
 • Vonkajšia ochrana objektov a oplotenia
 • Pokrytie veľkých priestorov, jednoduchá montáž

Komponenty systému: detekčný a otrasový kábel, detekčné snímače, vyhodnocovacie jednotky, centrálna riadiaca jednotka, prístupové moduly
Použitie: priemysel, doprava, sklady, bezpečnostné zložky, energetika, pozemky ...

AKOR, s.r.o. Košice

Mob.: 0910-938-837
Email: akor@akor.sk
www: www.akor.sk

Ďakujeme Vám za dôveru

Ďakujeme našim partnerom za doterajšiu prejavenú dôveru a tešíme sa na každú novú spoluprácu.

Viac sa dozviete v profile našej firmy

ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Poplachový systém
Kamerový systém
Počítačové siete
Meranie a regulácia
AKOR, s.r.o, Werferova 1, 04011 Košice
Email: akor@akor.sk