Meranie a regulácia

Naša spoločnosť realizuje systém merania a regulácie, ktorý pomocou rôznych snímačov sleduje údaje ako sú teplota, vlhkosť, prietok a pod. Tento systém v sebe nesie najmä výhodu šetrenia nákladov, komfortnú správu systémov vykurovania či vzduchotechniky ako aj mnohé iné. Pre dosiahnutie maximálnych výhod a úspor nákladov sa tento systém často krát prepája so systémom inteligentného riadenia budov, vďaka čomu sa zvýši nie len úroveň komfortu ale aj automatizácie a kontroly jednotlivých systémov.

Pri poskytovaní služby merania a regulácie zabezpečíme kompletný návrh riadiaceho systému v závislosti od vašich požiadaviek a predstáv, vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu, vykonáme odbornú realizáciu elektroinštalácií, zabezpečíme programové vybavenie pre riadiace systémy a v neposlednom rade poskytneme kompletný servis a údržbu realizovaného riešenia.

Systém merania a regulácie sleduje a zhromažďuje údaje z rôznych snímačov (teploty, vlhkosti, prietoku ...) za účelom ich spracovania a vyhodnocovania. Spolu so systémami inteligentného riadenia budov dokáže ušetriť nemalé náklady na spotrebe energie a prináša komfortnú správu systémov vykurovania a vzduchotechniky ako aj merania spotreby elektrickej energie a iné.

Charakteristika:

 • Monitoring prostredia
 • Termoregulačné funkcie
 • Prepojenie so systémami riadenia budov
 • Integrácia subsystémov
 • Automatizácia riadenia
 • Úspora energie

Vlastnosti:

 • Grafické rozhranie
 • Zvýšenie energetickej účinnosti
 • Automatizácia ovládania
 • Programovateľné riadiace jednotky
 • Sledovanie a ovládanie spotrebičov
 • Energetické certifikácie budov
 • Snímače, pohony, ventily, ovládače
 • Kontrola pohody v miestnostiach

Komponenty systému: vykurovania, ventilácie, ohrev teplej vody, vzduchotechnika, elektrických spotrebičov, vlhkosti, klapky
Použitie: hotely, školy, zdravotníctvo, priemysel, komerčné priestory ...

AKOR, s.r.o. Košice

Mob.: 0910-938-837
Email: akor@akor.sk
www: www.akor.sk

Ďakujeme Vám za dôveru

Ďakujeme našim partnerom za doterajšiu prejavenú dôveru a tešíme sa na každú novú spoluprácu.

Viac sa dozviete v profile našej firmy

ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Poplachový systém
Kamerový systém
Počítačové siete
Meranie a regulácia
AKOR, s.r.o, Werferova 1, 04011 Košice
Email: akor@akor.sk