Kamerový systém

Našim klientom poskytujeme zabezpečenie objektu či pozemku pomocou kamerového systému, vďaka ktorému je možné sledovať dianie v danom objekte. Kamerový systém zachytáva objekt vizuálne, pričom je možné doplniť ho o audio a video záznam s digitálnych uchovávaním informácií.

Kamerové systémy sa využívajú predovšetkým na zabezpečenie rodinných domov, hotelov, priemyselných komplexov ako aj mnohých iných objektov, ktoré je potrebné dôsledne chrániť pred škodlivým zásahom možných páchateľov.

Hlavnou funkciou kamerového systému je chrániť objekt a tiež osoby v ňom sa nachádzajúce pred nežiaducim vstupom, prípadne iným ohrozením. Kamerový systém má však aj výrazný preventívny charakter, ktorého podstatou je, že vďaka viditeľnosti niektorých častí zariadenia odrádza potenciálnych páchateľov pred neoprávneným vstupom či ohrozením objektu. V neposlednom rade je kamerový záznam veľkým prínosom pri odhaľovaní a zadržaní páchateľov, ktorí do objektu vnikli, prípadne ho inak narušili. V súčasnosti sa kamerový systém stáva tiež vyhľadávanou a efektívnou formou sledovania zamestnancov, pričom takéto využitie v sebe nesie možnosť kontroly diania na pracovisku a zabránenia nežiaducej činnosti či aktivít zamestnancov.

Kamerový systém je tvorený niekoľkými komponentmi, ktorými sú kamery, záznamníky, prevodníky, videomatice, kryty a úchyty, klávesnice, softvérové a hardvérové vybavenie.
Tento systém je však v záujme zvýšenia stupňa bezpečnosti často krát využívaný v súčinnosti s inými bezpečnostnými systémami, akými je napríklad poplachový systém narušenia, perimetrická ochrana, systém kontroly vstupu a pod.

Pri výbere kamerového systému je dôležitá voľba najlepšieho riešenia pre konkrétne prostredie, ktoré má byť snímané. Našim zákazníkom odborne poradíme, ktoré riešenie je pre dané potreby najefektívnejšie, či využiť analógové alebo IP kamery, ktoré sa od seba odlišujú napríklad kvalitou, rozlíšením obrazu či citlivosťou na svetlo. V prípade IP kamier je veľkou výhodou možnosť vzdialeného prístupu autorizovanému užívateľovi, ktorý spočíva v sledovaní on-line prenosu z kamier, ovládaní pohybu kamier, prezeraní kamerových záznamov a to kedykoľvek a odkiaľkoľvek prostredníctvom internetu, prípadne mobilného telefónu. V prípade analógových kamier je táto možnosť obmedzená, čo znamená, že na takéto ovládanie a využívanie systému musí byť používateľ prítomný na mieste sledovania.

Kamerový systém vizuálnou formou sprostredkováva informácie o dianí v stráženom priestore. V prípade potreby môže byť doplnený audio a video záznamom s digitálnym uchovávaním informácií. Kamerový systém môže byť vybavený video analýzou pre spracovávanie alarmov a poplachových hlásení. Okrem analógového systém sa v poslednej dobe preferuje IP kamerový systém s prepojením na ďalšie bezpečnostné systémy za účelom zvýšenia bezpečnosti.

Charakteristika:

 • Bezpečnostný systém
 • Prepojenie s inými systémami
 • Prevencia kriminality
 • Analógové alebo IP riešenie
 • Sledovanie zamestnancov
 • Archivácia
 • Videoanalýzy

Vlastnosti:

 • Záznam obrazu a udalostí
 • Využitie dátových sietí
 • HD rozlíšenie kamier, vysoká citlivosť
 • Alarmové hlásenia a kontrola udalostí
 • Hybridné systémy s využitím existujúceho analógového systému
 • Prenos obrazu na veľké vzdialenosti
 • Pripojenie do ethernetu a mobilné aplikácie pre vzdialený prístup

Komponenty systému: Kamery, záznamníky, prevodníky, videomatice, kryty a úchyty, klávesnice, softvérové a hardvérové vybaveniePoužite: školstvo, priemysel, doprava, hotely, domy, vchody ...

AKOR, s.r.o. Košice

Mob.: 0910-938-837
Email: akor@akor.sk
www: www.akor.sk

Ďakujeme Vám za dôveru

Ďakujeme našim partnerom za doterajšiu prejavenú dôveru a tešíme sa na každú novú spoluprácu.

Viac sa dozviete v profile našej firmy

ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Poplachový systém
Kamerový systém
Počítačové siete
Meranie a regulácia
AKOR, s.r.o, Werferova 1, 04011 Košice
Email: akor@akor.sk