Inteligentné budovy

Našim klientom zabezpečujeme komplexnú inštaláciu v rámci inteligentných budov, vďaka ktorej je možné ovládať akékoľvek zariadenie, či už multimediálne systémy, kamerové či zabezpečovacie systémy, klimatizáciu, zavlažovanie, spotrebiče, osvetlenie, žalúzie či iné prvky domu.

Výhodou inteligentných budov či domov je zvýšenie komfortu vďaka jednoduchému ovládaniu jednotlivých zariadení ako aj úspora nákladov súvisiaca so šetrením energií. Inteligentné budovy so sebou prinášajú nové možnosti, akými sú napríklad rozsvietenie svetiel na chodbách pri pohybe osôb avšak len v prípade nedostatočného denného osvetlenia, možnosť vypnutia všetkých elektrických zásuvok jediným tlačidlom, vďaka čomu neostane v nežiaduci čas zapnutý žiaden elektrický spotrebič, automatická regulácia vykurovania či klimatizácie, ktorú je možné nastaviť do rôznych režimov nie len pre celú budovu, ale tiež pre jednotlivé časti osobitne, zatiahnutie žalúzií pri západe slnka a ich odtiahnutie pri svitaní a mnohé iné.

Inštalácie v inteligentných domoch môžu mať rôzne podoby a plniť tak odlišné funkcie, ktoré prispôsobíme presne podľa vašich požiadaviek a predstáv. V rámci realizácie inteligentného domu vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu, zabezpečíme odbornú realizáciu riešenia a následne overíme funkčnosť všetkých prvkov, pričom v neposlednom rade poskytneme našim klientom plný odborný servis a poradenstvo.

Systém kontroly vstupu slúži na zamedzenie prístupu nepovolaným osobám do vytipovaných zón.
Významnou funkciou je monitorovanie pohybu osôb v stráženej zóne, zistenie prítomnosti
osôb na pracovisku v prípade vypuknutia požiaru a iné. Pre zvýšenie efektivity riešenia
je možné doplniť kontrolu vstupu o obchôdzkový systém.

Charakteristika:

 • Systémová integrácia
 • Prevádzkové úspory
 • Jednoduché ovládanie
 • Inteligentné riadenie
 • Prepojenie s bezpečnostnými systémami
 • Grafické rozhranie

Vlastnosti:

 • Grafické rozhranie
 • Analýza spotreby energií
 • Časové plány
 • Grafy a reporty
 • Ovládanie subsystémov
 • Osobné záznamy a karty
 • Správa alarmov a zo všetkých systémov
 • Plánovanie údržby

Komponenty systému: kúrenie, spotreba energie, ventilácia, žalúzie, kontrola vstupu, chladenie, výťahy, zabezpečenie, osvetlenie, CCTV ...
Použitie: správa budov, priemysel, hotely, administratíva....

AKOR, s.r.o. Košice

Mob.: 0910-938-837
Email: akor@akor.sk
www: www.akor.sk

Ďakujeme Vám za dôveru

Ďakujeme našim partnerom za doterajšiu prejavenú dôveru a tešíme sa na každú novú spoluprácu.

Viac sa dozviete v profile našej firmy

ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Poplachový systém
Kamerový systém
Počítačové siete
Meranie a regulácia
AKOR, s.r.o, Werferova 1, 04011 Košice
Email: akor@akor.sk