Informačné systémy

Dochádzkový systém
Dochádzkový systém

Systém kontroly vstupu slúži na zamedzenie prístupu nepovolaným osobám do vytipovaných zón...

Hotelové systémy
Hotelové systémy

Hotelové systémy sa využívajú pre zvýšenie komfortu hostí a zautomatizovanie poskytovaných služieb...

Počítačové siete
Počítačové siete

Dátové siete slúžia na prenos dát, informácií, videa, audia, riadiacich signálov prostredníctvom sieťovej infraštruktúry...

Telefónia a VOIP
Telefónia a VOIP

Telefónia slúži na prenos audio signálov a hlasovej komunikácie prostredníctvom vybudovanej telefónnej siete...

Inteligentné budovy
Inteligentné budovy

Významnou funkciou je monitorovanie pohybu osôb v stráženej zóne, zistenie prítomnosti osôb na pracovisku v prípade vypuknutia požiaru a iné...

AKOR, s.r.o. Košice

Mob.: 0910-938-837
Email: akor@akor.sk
www: www.akor.sk

Ďakujeme Vám za dôveru

Ďakujeme našim partnerom za doterajšiu prejavenú dôveru a tešíme sa na každú novú spoluprácu.

Viac sa dozviete v profile našej firmy

ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Poplachový systém
Kamerový systém
Počítačové siete
Meranie a regulácia
AKOR, s.r.o, Werferova 1, 04011 Košice
Email: akor@akor.sk