Evakuačný rozhlas

V prípade vzniku krízovej situácie je významným systémom pre efektívne riadenie osôb v objekte evakuačný rozhlas. Tento systém adresuje správy do konkrétnej dotknutej časti budovy a umožňuje rýchlo a včas riadiť evakuáciu prítomných osôb z nebezpečnej časti objektu.

Evakuačný rozhlas je tvorený niekoľkými komponentmi, ktorými sú reproduktory, zosilňovače, smerovače, IP moduly, prehrávače a zdroje hudby, hlásiace zariadenia a mikrofóny. Je možné vybrať si z rôznych druhov reproduktorov, pričom najčastejšie používané sú stropné kruhové reproduktory, vo výrobných priestoroch sú zasa preferované nástenné zariadenia a na ozvučenie veľkých, hlučných, prípadne vonkajších priestorov sú najvhodnejšie tlakové reproduktory. Jednotlivé zariadenia je pritom možné jednoducho a individuálne ovládať priamo z ústredne.

Najvýznamnejšími požiadavkami pre kvalitný evakuačný rozhlas sú dostatočne hlasné a zrozumiteľné hlásenia, plná programovateľnosť, bezproblémová nepretržitá prevádzka, vysoká miera spoľahlivosti spojená s nezávislosťou na výpadku elektrickej siete, hudba v pozadí ako aj možnosť pripojenia k iným bezpečnostným zariadeniam, pričom samozrejmosťou je užívanie evakuačného rozhlasu v súčinnosti s požiarnym systémom.

Evakuačný rozhlas slúži na efektívne riadenie osôb v prípade vzniku krízovej situácie. Vopred nahraté správy presne podávajú podľa špecifických podmienok daného úseku informácie, ako sú vyvolanie osôb, evakuačné pokyny, alebo náladová hudba.

Charakteristika:

 • Plná programovateľnosť
 • Nepretržitá prevádzka
 • Prehrávanie hudby
 • Riadenie pohybu osôb
 • Digitálna univerzálnosť
 • Informačné správy a hlásenia

Vlastnosti:

 • Spolupráca s požiarnym systémom
 • Adresné smerovanie správ
 • Definovateľná výkonnosť zosilňovačov a zdrojov hudby
 • Určenie priority všetkým operáciám
 • Nezávislosť na výpadku napájania
 • Tvorba samostatných okruhov
 • Integrita pripojených reproduktorov
 • Optická sieť, bezdrôtové varianty

Komponenty systému: reproduktory, zosilňovače, smerovače, IP moduly, prehrávače a zdroje hudby, hlásiace zariadenia, mikrofóny
Použitie: hotely, školy, zdravotníctvo, priemysel, administratíva ...

AKOR, s.r.o. Košice

Mob.: 0910-938-837
Email: akor@akor.sk
www: www.akor.sk

Ďakujeme Vám za dôveru

Ďakujeme našim partnerom za doterajšiu prejavenú dôveru a tešíme sa na každú novú spoluprácu.

Viac sa dozviete v profile našej firmy

ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Poplachový systém
Kamerový systém
Počítačové siete
Meranie a regulácia
AKOR, s.r.o, Werferova 1, 04011 Košice
Email: akor@akor.sk