Elektrická požiarna signalizácia

Naša spoločnosť zabezpečuje odborné poradenstvo, montáž ako aj servis elektrickej požiarnej signalizácie, ktorej účelom je ochrana majetku a osôb pred požiarom či únikom plynov. Ide o nevyhnutný systém zabezpečenia predovšetkým v objektoch, v ktorých je zvýšené riziko a v ktorých je potrebné v prípade ohrozenia realizovať rýchly zásah.

Systém elektrickej požiarnej signalizácie je zložený z niekoľkých komponentov, ktorými sú EPS ústredňa, čidlá a hlásiče, sirény, hasiace zariadenia, klávesnice, IP moduly a softvérová nadstavba. Podstata tohto systému spočíva v detekcii požiaru, ktorú vykonávajú čidlá a hlásiče rôzneho prevedenia, ako sú napr. čidlá dymové, teplotné a pod. Táto informácia z hlásičov smeruje do ústredne elektronickej požiarnej signalizácie, kde sa vyhodnotí a následne je vyhlásený poplach. Z ústredne je samočinne alebo prostredníctvom inej osoby okamžite odovzdaná informácia o vzniku požiaru osobám kompetentným na protipožiarny zásah, prípadne môže systém protipožiarny zásah sám vykonať a to aktiváciou protipožiarnych zariadení, akými sú dymové klapky, hasiace zariadenie, požiarne dvere, vypnutie elektrickej energie a iné.

Elektrickú požiarnu signalizáciu je možné doplniť inými bezpečnostnými systémami, akými sú evakuačný rozhlas, kamerový systém, systém kontroly vstupu, poplachový systém narušenia či iné, ktoré v súčinnosti s požiarnou signalizáciou zvyšujú úroveň kontroly a ochrany objektu, majetku či ľudí.

Elektická požiarna signalizácia je nutná všade tam, kde hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úniku plynov. Pomocou detekčných čidiel dokáže sledovať prípadný vznik požiaru, zmenu teploty, výskyt plynov alebo dymu. Nasadenie požiarnych systémov je v prípade verejných priestorov dané zákonom.

Charakteristika:

 • Detekcia požiaru
 • Protipožiarna funkcia
 • Hasiace zariadenia
 • Prevenciaproti požiaru
 • Zníženie rizika a ochrana majetku
 • Signalizačné funkcie - alarmy

Vlastnosti:

 • Prevádzková spoľahlivosť
 • Prehľadná signalizácia
 • Jednoduchá obsluha
 • Zabezpečenie proti sabotáži
 • Integrácia do nadstavbových systémov
 • Rôzne druhy a design hlásičov
 • Stabilita a robustnosť riešenia
 • Možnosť rozšírenia o systémy hasenia
 • Optická a akustická signalizácia
  vzniku požiaru, úniku plynu, zvýšenia teploty ...

Komponenty systému: EPS ústredňa, čidlá a hlásiče (dymové, teplotné ...), sirény, hasiace zariadenia, klávesnice, IP moduly a iné rozširujúce moduly, softvérová nadstavba.
Zabezpečenie: banky, domácnosti, domy, podniky, školy, administratívne priestory a pod.

AKOR, s.r.o. Košice

Mob.: 0910-938-837
Email: akor@akor.sk
www: www.akor.sk

Ďakujeme Vám za dôveru

Ďakujeme našim partnerom za doterajšiu prejavenú dôveru a tešíme sa na každú novú spoluprácu.

Viac sa dozviete v profile našej firmy

ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Poplachový systém
Kamerový systém
Počítačové siete
Meranie a regulácia
AKOR, s.r.o, Werferova 1, 04011 Košice
Email: akor@akor.sk