Dochádzkový systém

Dochádzkový systém slúži na efektívnu a jednoduchú evidenciu dochádzky a prítomnosti zamestnancov, vďaka čomu poskytuje úplný prehľad o odpracovanej dobe každého z nich. Komplexná evidencia zamestnancov prostredníctvom systému dochádzky poskytuje nielen prehľad, ale vďaka obojsmernému prepojeniu so mzdovým a personálnym systémom aj zjednodušenie spracovania dochádzky pre personálne a mzdové oddelenie. Tento systém je pritom možné prepojiť s ďalšími informačnými systémami.

Systém dochádzky tvorí softvérová nadstavba a dochádzkový terminál, ktorý identifikuje osobu na základe identifikačného prvku, akým je napríklad identifikačná karta, vďaka čomu je možné viesť evidenciu individuálne o každom zamestnancovi.

Dochádzkový systém v sebe nesie mnoho ďalších nesporných výhod, akými sú možnosť individuálneho nastavenia pracovného kalendára zamestnanca, evidencia odpracovaných nadčasov, vyhodnocovanie poldenných dovoleniek, monitorovanie dodržiavania prestávok, prerušenie pracovnej doby napríklad v súvislosti so skorším odchodom zamestnanca, možnosť rozdelenia druhu odpracovanej doby podľa zmien pri viaczmenných prevádzkach, výpočet príplatkov za prácu v nočnej zmene, cez víkend či sviatky, manuálne zadávanie príplatkov konkrétnemu zamestnancovi a mnohé iné.

Dochádzkový systém umožňuje rýchlu evidenciu osôb na vstupných termináloch pomocou kariet alebo iných identifikátorov. Údaje sú spracovávané formou databázy a vyhodnocované softvérovou nadstavbou. Údaje je možné spracovávať a zasielať do mzdových alebo iných systémov. Vedúci pracovníci ako aj zamestnanci majú presnú evidenciu odpracovaných hodín. Systém výrazne zjednodušuje administratívu potrebnú pre tvorbu miezd zamestnancov.

Charakteristika:

 • Evidencia osôb
 • Kontrola dochádzky
 • Tvorba miezd
 • Odpracované hodiny
 • Údaje o prítomnosti na pracovisku
 • Jednoduchá administratíva
 • Prepojenie s inými systémami

Vlastnosti:

 • Identifikácia osôb
 • Zobrazenie informácií o odpracovanej dobe
 • Tvorba prehľadových zostav (bonusy, stravné lístky a pod.)
 • Schvaľovanie dochádzky vedúcimi pracovníkmi
 • Pripojenie do enthernetu
 • Uzávierky mesačných dát
 • Export do mzdových programov
 • Úspora času

Komponenty systému: Dochádzkový terminál, softvérová nadstavba.
Použitie:výrobné haly, podniky, pracoviská, školstvo...

AKOR, s.r.o. Košice

Mob.: 0910-938-837
Email: akor@akor.sk
www: www.akor.sk

Ďakujeme Vám za dôveru

Ďakujeme našim partnerom za doterajšiu prejavenú dôveru a tešíme sa na každú novú spoluprácu.

Viac sa dozviete v profile našej firmy

ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Poplachový systém
Kamerový systém
Počítačové siete
Meranie a regulácia
AKOR, s.r.o, Werferova 1, 04011 Košice
Email: akor@akor.sk