Audio a video vrátnik

Audio a video vrátnik je plnohodnotným doplnkom a významným prvkom zabezpečenia v prípade, kedy je potrebné vstup do objektu, areálu či bytového spoločenstva monitorovať. Podstatou tohto systému je komunikácia medzi osobami, ktoré do objektu vstupujú a osobami nachádzajúcimi sa v danom objekte. Audio a video vrátnik zabezpečuje identifikáciu osôb prostredníctvom hlasovej či obrazovej informácie, na základe ktorej môžete vstup do objektu konkrétnej osobe umožniť alebo zamedziť.

Hlavnými komponentmi audio a video vrátnika je vstupná jednotka, ktorá je nainštalovaná pri bráne alebo dverách a telefón s monitorom, ktoré sa nachádzajú vo vnútri daného objektu. V závislosti od typu telefónu je možné využívať rôzne funkcie, ako napr. volanie aj na mobilný telefón, automatická voľba ďalšieho čísla v prípade, že je linka obsadená a pod.

Návštevník pred vstupom do objektu či domu zazvoní na vstupnej jednotke, na základe čoho sa v objekte aktivuje zvuková signalizácia na telefóne a v prípade, že je ide o video vrátnika, zobrazí sa tiež obraz z kamery vstupnej jednotky. Významnou súčasťou tohto bezpečnostného systému je taktiež možnosť diaľkového ovládania vstupných dverí, brán či iných zariadení slúžiacich na zabezpečenie vstupu.

Audio a video vrátnik je spoľahlivým bezpečnostným prvkom bez ohľadu na hlučnosť prostredia či poveternostné vplyvy, pričom vďaka pevnému kovovému vyhotoveniu je odolný taktiež voči vandalizmu.

Audio resp. video vrátnik je potrebný všade tam, kde je potrebné mať kontrolovaný vstup do objektu, areálu alebo bytového spoločenstva. Slúži na identifikáciu osôb prostredníctvom hlasovej alebo obrazovej informácie. Vzdialený účastník môže na základe rozpoznania identity osoby umožniť alebo zamedziť vstup do objektu.

Charakteristika:

 • Kontrola vstupu
 • Identifikácia osôb
 • Vzdialený účastník
 • Ovládanie brán a dverí
 • Video alebo audio komunikácia
 • Zvýšenie bezpečnosti

Vlastnosti:

 • Vnútorné stanice – telefóny
 • Tlačidlové panely
 • Interkom alebo diskrétna komunikácia
 • Odolnosť proti vandalizmu
 • Jednoduchá rozšíriteľnosť
 • Spoľahlivé fungovanie, minimálna poruchovosť
 • Ovládanie vstupných dverí, brán a iných zariadení pre zabezpečenie vstupu
 • Rôzne funkcie v závislosti od typu telefónu

Použitie: bytové spoločenstvá, rodinné domy, firmy, administratívne budovy a pod.

AKOR, s.r.o. Košice

Mob.: 0910-938-837
Email: akor@akor.sk
www: www.akor.sk

Ďakujeme Vám za dôveru

Ďakujeme našim partnerom za doterajšiu prejavenú dôveru a tešíme sa na každú novú spoluprácu.

Viac sa dozviete v profile našej firmy

ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Poplachový systém
Kamerový systém
Počítačové siete
Meranie a regulácia
AKOR, s.r.o, Werferova 1, 04011 Košice
Email: akor@akor.sk